NOVOSTI

Sijalice koje donose uštede

Sijalice što su nekada bile samo izvor svjetlosti, sada nastavljaju da se razvijaju nudeći nam veliki izbor. Kako se odlučiti koja vrsta sijalice je ogovarajuća za naše potrebe?
Dizajnirana da bude bolja za naš okoliš, a ujedno pomažući nam da uštedimo na računima za struju, LED sijalica je veoma energetski efikasna, ali i dalje zadržava izgled i osjećaj električne sijalice.
Tehnički, LED sijalice nisu sijalice – LED je skraćenica za „dioda koja emitira svjetlost“ (eng. light-emitting diode). To su sićušni poluvodiči (diode) umotani u plastiku kako bi zaštitili elemente i fokusirali svjetlost. Struja dolazi u anodu (+) i teče iz katode (-).
Električne sijlice zbog svoje žičane niti proizvode svjetlost, ali i toplotu kada energija protiče kroz njih. LED sijalice nemaju žičane niti kao električne sijalice. LED sijalice s druge strane rade na drugačijem principu baziranom na elektronima koji teku i stvaraju fotone – svjetlo koje vidimo. Fotoni gotovo da ne stvaraju toplotu.
LED sijalice zahtjevaju puno manje energije da bi proizvele istu količinu svjetlosti kao električne sijalice i traju daleko duže. LED sijalice koriste manje od 75% manje energije nego električne sijalice. Na niskim nivoima snage, razlika je još veća. Svijetle LED reflektore troše samo 11 do 12 vati dok stvaraju svjetlosnu snagu koja je uporediva sa sijalicom sa žarnom niti od 50 vati.